ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö och säkerhet

Nordic Forest är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hela logistikkedjan. Det är också viktigt för oss att arbetet utförs säkert och att alla transporter samt på- och avlastningar sker enligt rådande säkerhetsföreskrifter.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT


Vi driver våra egna tågset och anlitar dussintals lastbilar på heltid. Oavsett ditt behov kan vi svara snabbt, säkert och flexibelt för att uppfylla dina leveranskrav. Läs mer nedan om de säkerhetsregler som gäller vid terminaler, lastningszoner och kajer.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

  • Vistas man på området skall man först ha läst gällande säkerhetsinstruktioner 
  • Obehöriga äga ej tillträde 
  • Varselkläder av minst klass 2, skyddskor och hjälm skall alltid bäras av alla inom området
  • Rökning är förbjuden
  • Fordon får ej framföras över tillåten hastighetsgräns
  • Av- och pålastning skall ske på anvisade platser
  • Vid olycka ring 112

MÄTINSTRUKTION

för travmätning av rundvirke


Instruktionen för travmätningen är utformad enligt Biometrias nationella bestämmelser, för travmätning av rundvike.


Nordic Forest nyttjar i huvudsak Biometrias personal/tjänster för mätning vid hamnar och terminaler. I de fall Biometrias personal/tjänster ej är tillgängliga används nedan mätinstruktion för registrering i Biometrias system. Kontroll av mätning samt mätutrustning tillhandahålls av Biometria och sammanställs regelbundet.

GDPR


Din integritet är viktig för oss och sedan 2018 gäller EU:s nya dataskydds-förordning GDPR.


Nordic Forest följer tillämpliga integritetslagar och kommer inte att tillhandahålla personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. För att se vår fullständiga integritetspolicy, klicka på ikonen nedan.