MILJÖPOLICY


 Nordic Forest är engagerade i ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk.


Vi arbetar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och i en takt som upprätthåller dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet och vitalitet.

MILJÖPOLICY

Nordic Forest ska som köpare och säljare av skogsråvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, både för miljön och för anställda.


Läs vår miljöpolicy genom att klicka på ikonen nedan:

Sustainable Forest Management

& PEFC (PEFC/05-31-313) and

FSC® (FSC-C089427) Compliance


Som upphandlare av skogsråvara säkerställer Nordic Forest att vi följer gällande lagstiftning samt PEFC och FSC®:s krav och intentioner. Vi ser också till att inköpta råvaror inte kommer från illegal avverkning eller kontroversiella källor.

Läs certifieringarna nedan: