BIOMASSA

Den mångsidiga energikällanBiomassa kan användas för att producera både värme och energi


Omställningen till biomassaenergi har spelat en nyckelroll för att minska vårt beroende av fossila bränslen. För närvarande står biomassaenergi för cirka 10% av den globala energiförsörjningen med 70% av elen som produceras från biomassa som kommer från Europa och Nordamerika.

BIOBRÄNSLE


Biprodukterna från skogen består av grot, det vill säga trädelar som grenar och toppar, samt bränsleved som flisas och säljs till värmeverk som biobränsle för att generera värme och elektricitet.


Ju mer vi använder biomassaenergi, desto mindre behöver vi vara beroende av fossila bränslenvilka är stora bidragsgivare till klimatförändringar och andra miljöproblem. Det överflöd av biomassamaterial som finns tillgängligt överväger också mycket mer än fossila bränslen, vilket gör det till en mer lättillgänglig bränslekälla.

SENAST

ÅR 2045

ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter nå negativa utsläpp. En ökad användning av hållbart producerade biobränslen kommer vara en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen.

- Kontakta oss så berättar vi mer hur du kan återanvända ditt skogsavfall till nyttig biomassa!