OM DIN SKOG BLIR ANGRIPEN


VAD GÖR JAG OM MIN SKOG ANGRIPS AV GRANBARKBORRAR?

1. Identifiera

2. Rensa

3. Begränsa

1.


Granbarkborren är en liten skalbagge, cirka 4-5 mm lång. Den lever under barken på döda träd, fällda träd eller i vedhögar. Allra bäst trivs granbarkborren under barken på nyligen stormfällda granar.

Efter stormar eller utdragen torka kan granbarkborren föröka sig tiofalt. Då finns risk att de även angriper levande träd på mycket stora områden.


Du som är skogsägare, ta gärna en extra tur runt om i din skog och spana efter tecken på granbarkborrar.

Ju tidigare du upptäcker ett angrepp desto större är chansen att rädda virket.

Granbarkborre, foto: Göran Liljeberg

UPPTÄCK GRANBARKBORREN

KÄLLA VIDEO:  SKOGSSTYRELSEN

Det är inte helt enkelt att upptäcka angrepp av granbarkborre


Trädkronan kan fortfarande vara grön trots att trädet är angripet eller redan dött. Det är under våren och sommaren när granbarkborrarna svärmar och kläcker larver som man skall spana extra efter angrepp. När temperaturen stiger över 18 grader flyttar barkborrarna från sina övervintringsplatser och letar efter träd att lägga sina ägg i.

 

 • Var uppmärksam på om det finns rödbrunt gnagmjöl som ligger nedanför trädet.
 • Ett annat tecken kan vara gröna och röda barr på marken vid roten på granen, det tyder på att trädet mår dåligt.
 • Spana också efter små runda hål i barken och rinnande kåda som trädet använder i försvar.
 • Misstänker du att du har många angripna träd
  - kontakta din virkesköpare och börja planera för avverkning. Har dina angripna träd fortfarande mycket bark kvar så kan de fungera hyggligt som virke.


2.

Rensa upp bland granbarkborrarna


Nyligen angripna träd bör transporteras ut ur skogen så snart som möjligt, annars finns risken att de skapar en yngelplats för granbarkborren.


Om du har avverkat skog under vintern kan du lämna kvar en hög, exempelvis med rötskadad gran där barken är frisk. Då kan barkborrarna angripa dem när våren kommer och så snart de borrat in sig i granarna, transporteras de bort och på så sätt undviker man att ytterligare träd angrips.


Kontakta din virkesköpare i god tid, gärna redan i april, innan svärmningen börjar i slutet av maj.


3.

Så här kan du begränsa granbarkborrens framfart


 • Ta inte bort träd som är döda - de är värdefulla yngelplatser för arter som både äter och konkurrerar ut barkborren.

 • Ta rätt på vindfällen, speciellt om de ligger i hyggeskanter eller gläntor. Vindskadade hyggeskanter löper stor risk för angrepp och fungerar som yngelplatser för barkborrarnas förökning.

 • Leta regelbundet efter tecken på angrepp, speciellt under sommarmånaderna

 • Satsa på ett blandbestånd i din skog, då  sprider du riskerna. Undvik alltså att bara plantera gran, blanda gärna upp med t.ex.  lövträd.

 • Sätt ut feromonfällor på öppna hyggen under våren. De lockar till sig insekter med deras egna doftämnen.   


KONTAKTA OSS SÅ TAR

VI STEGET FRAMÅT!