MOTTAGNINGSPLATSER


MOTTAGNINGSPLATSER

 HAMNAR

NORRKÖPING

Norrköpings hamn, Öhmansterminalen

Infart sker via entré på Kofferdigatan.

Mätstationen är belägen strax innanför grindarna på höger sida.

Utfart sker via automatgrinden mot Mäklaregatan.


Koordinater:

58°36'00.9"N 16°13'16.5"E

Mottagningsplats nr 758000


Norrköpings hamns kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

 

VÄSTERÅS

Mälarhamnar

Infart sker via entré på Kolvägen 19.
Kör rakt fram ner mot vattnet och håll sedan höger. Mätstationen är belägen på höger sida.


Nordic Forest kontakt på plats:

076-13 99 222


Koordinater:

59°35'26.0"N 16°31'03.4"E

Mottagningsplats nr 758160


Mälarhamnars kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

KARLSTAD

Vänerhamn, Oljehamnen

Inpassering sker vid Fotogengatan. Följ blå linje för att komma till mätstationen.
Utfart sker genom grinden vid mätstationen.
Lossning sker normalt vid kaj, vältorna får inte överstiga 4 m. på höjden Om lossning skall ske vid vår lagerplats så är denna markerad i röd färg. Observera att ingen lagring får ske närmast vägen.


Koordinater:

59°22'18.3"N 13°31'22.8"E

Mottagningsplats nr 685030


Vänerhamns kontaktsida >

Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

HARGSHAMN

Hamnen i Hargshamn

Inpassering sker via Banvägen.


Koordinater:

60°10'11.9"N 18°28'31.5"E

Mottagningsplats nr 758580


Hargshamn hamns kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

 

STORA VIKA

Stockholms Bulkhamn

Inpassering sker via Vikavägen.


Koordinater:

58°56'38.8"N 17°47'30.2"E

Mottagningsplats nr 757200


Stockholms Bulkhamns kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

 

LÅNGRÖR

Söderhamns Stuveri & Hamn AB

Inpassering sker via Stångskärsvägen


Koordinater:

61°16'00.8"N 17°10'01.8"E

Mottagningsplats nr 58910


Söderhamns Stuveri & Hamns kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

 

KÖPING

Köpings Hamn, Mälarhamnar

Inpassering sker via Gamla Hamnvägen


Koordinater:

59°30'06.6"N 16°01'06.4"E

Mottagningsplats nr 758130


Mälarhamnar kontaktsida >


Klicka på kartan för att se hamnen på
Google maps

 

SKYDDSFÖRESKRIFTER OCH MÄTINSTRUKTIONER


Vi följer rådande säkerhetsföreskrifter som gäller vid alla mottagningsplatser samt Biometrias nationella bestämmelser gällande mätinstruktioner.


LÄS MER PÅ SIDAN ARBETSMILJÖ

MOTTAGNINGSPLATSER

 JÄRNVÄGSTERMINALER

KATRINEHOLM

Katrineholm JVG

Inpassering sker via Terminalgatan.


Koordinater:

58°59'43.4"N 16°14'04.6"E

Mottagningsplats nr 731290


Klicka på kartan för att se terminalen på Google maps


 

KJULA

Eskilstuna Logistikpark

Inpassering sker via Vikavägen.


Koordinater:

59°20'21.0"N 16°41'41.6"E

Mottagningsplats nr 732240


Klicka på kartan för att se terminalen på Google maps

 

ARVIKA

Arvika JVG

Inpassering sker via Järnvägsgatan.


Koordinater:

59°39'13.3"N 12°35'25.6"E

Mottagningsplats nr 631650


Klicka på kartan för att se terminalen på Google maps